pro mobil | klasicky
DOMYJINAK
________________
________________

Profese architekta je velmi rozsáhlá a zahrnuje možná i více, než si představujete. Dobrý architekt není pouze tvůrce myšlenky, ale i manažer Vašeho projektu. Pomůže Vám vyřešit nezbytné legislativní postupy, poradí Vám vhodná technická řešení respektující Vaše finance.

JAK PROBÍHÁ PROJEKT

PRŮZKUM POZEMKU / LOKALITY
Před každým projektem se ujistíme, zda-li Vámi vybraný pozemek či lokalita pro danou stavbu vhodný. Obeznámíme se s regulativy, legislativou a infrastrukturou v dané lokalitě.

KONCEPT
Před vydáním architektonické studie Vám připravíme koncepční návrh, který bude vycházet z Vašich požadavků.

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE
Studie představuje Váš projekt pomocí vizualizací a přehledných výkresů, popisuje základní materiály a principy návrhu.

PROJEKČNÍ PRÁCE
Projekční práce zahrnují několik stupňů dokumentace: dokumentace pro územní rozhodnutí / územní souhlas, dokumentace pro stavební povolení / ohlášení stavby, dokumentace pro výběr zhotovitele, dokumentace pro provedení stavby. Jednotlivé stupně je možné sloučit, pokud to pro Váš projekt legislativa umožňuje. V této fázi spolupracujeme s inženýry specialisty, kteří nám pomáhají nalézt nejlepší technická a technologická řešení pro Váš projekt.

VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY
Svým klientům nabízíme také pomoc při výběru zhotovitele stavby. Pomůžeme při výběru vhodné stavební firmy, sestavíme Knihu standardů pro Váš projekt.

REALIZACE
Během realizace stavby Vám můžeme zajistit technický dozor investora či autorský dozor stavby. Pomůžeme Vám vyřešit důležitá rozhodnutí, která se objeví v průběhu stavby, můžeme zajistit kontrolu stavební firmy a to jak z hlediska technického provedení, tak z hlediska financí.

KOLAUDACE
Pro kolaudaci je potřeba předložit dokumentaci skutečného provedení stavby, revize, certifikáty či další dokumenty, které si vyžádá stavební úřad. I tento proces umíme zajistit.

VYBAVENÍ INTERIÉRU
V neposlední řadě klientům radíme s řešením vybavení interiéru. Poradíme s výběrem materiálů, připravíme potřebné výkresy, případně zajistíme dodávky pro Váš projekt, ať už se jedná o kuchyň, koupelnu či komplexní řešení interiérů.

„Naši klienti jsou pro nás inspirací.”